MOVI-C® Modüler Otomasyon Sistemi

  • MOVI-C® modular automation system

    The new MOVI-C® modular automation system: integrated and complete - a brief introduction

MOVI-C®, modüler otomasyon sistemi – tek bir kaynaktan hepsi bir arada çözümler için

MOVI-C® otomasyon görevleri için tek platformda çözüm sağlar. Standart tek eksen uygulamaları ya da çok eksen uygulamaları, otomasyon ya da hareket kontrolü alanlarında standart ya da karmașık sistemlerin çözümleri için MOVI-C® her șeyi mümkün kılar.

Avantajlarınız: MOVI-C®, SEW-EURODRIVE’ın hepsi bir arada modüler otomasyon sistemidir. Planlama, devreye alma, çalıștırma ve diyagnoz yazılımından elektronik kontrol bileșenlerine, mekanik tahrik ve redüktörlü motora kadar tek bir kaynaktan tüm ihtiyaçlarınızı karșılar. SEW-EURODRIVE, tüm ihtiyacınız olan otomasyon bileșenlerini sağlar. Her bir bileșen, tüm otomasyon konseptlerine, fieldbus topolojilerine ve ağ standartlarına tam olarak entegre edilebilir. Bu da demektir ki; haberleșme söz konusu olduğunda ağ topolojisinde tamamen özgür olabilirsiniz.

MOVI-C®, PROFIBUS ve endüstriyel Ethernet’ten Modbus ve ileride OPC UA’ya kadar tüm haberleșme avantajlarını sunar.

MOVI-C® - tek bir kaynaktan-tek bir uzmandan otomasyon:

Dört modül

1. Mühendislik yazılımı

2. Kontrol teknolojisi

3. Merkezi ve merkezi olmayan inverter teknolojisi

4. Tahrik teknolojisi

İhtiyacınızı ve bus topolojinizi en iyi șekilde karșılayabilmek için bileșenleri bir araya getirip eksiksiz bir modüler otomasyon sistemi olușturabilirsiniz.

4 modül – 1 çözüm: Tek kaynaktan komple otomasyon

T

1) Tek eksen otomasyonu

Karakteristik uygulama: Malzeme transferi (tek eksen otomasyon)

MOVIDRIVE® technology uygulama inverteri ve MOVIGEAR® perfomance mekatronik tahrik ünitesi, aynı zamanda MOVIMOT® flexible merkezi olmayan inverter, üst seviye kontrolöre fieldbus arabirimleri üzerinden doğrudan bağlanır.Önceden tanımlı MOVIKIT® yazılım modülleri, grafik editörleri kullanarak sürücü ișlevlerini hızlı ve güvenilir bir biçimde uygulamak için kullanılır.

Her bir eksen ağ üzerinden tek tek kontrol edilir. Veriler, veri alıș veriș fonksiyonu ile uygulama inverterinin ve merkezi olmayan ünitenin hafıza kartında depolanır.

2) Hareket Kontrolü

Karakteristik uygulama: Çok eksenli kaldırma uygulamaları, tripod mekanizmaları, robotlar; yardımcı eksenler dahil.(hareket kontrolü)

MOVIDRIVE® uygulama inverteri, MOVIDRIVE® system ve MOVIGEAR® perfomance ile MOVIMOT® flexible gibi merkezi olmayan tahrik teknolojisi MOVI-C® CONTROLLER ile EtherCAT®/SBusPLUS üzerinden eș zamanlı olarak haberleșir. MOVI-C® CONTROLLER, tek eksen ya da koordine hareketler için hedef değerleri üst düzey bir kontrolörden fieldbus yardımı ile alır. MOVI-C® CONTROLLER, bağlı olan uygulama inverterlerinin parametrelerini belirler ve böylece senkron çalıșma, elektronik kam ve kinematik gibi görevleri yerine getirir.

Önceden tanımlı MOVIKIT® yazılım modülleri, grafik editörleri kullanarak sürücü ișlevlerini hızlı ve güvenilir bir biçimde uygulamak için kullanılır. 50’den fazla kinematik model sayesinde çok sayıda mekanik konfigürasyon önceden tanımlanmıștır. Yeni kinematik model fonksiyonları SEW-EURODRIVE tarafından özel olarak türetilebilir. Veriler, veri alıș veriș fonksiyonu ile MOVI-C® CONTROLLER hafıza kartında depolanır.

3) Modüler Otomasyon

Karakteristik uygulama: Paketleme makineleri, ișleme makineleri, karmașık tașıma görevleri.(modüler otomasyon)

Modüler otomasyon topolojisi, hareket kontrol topolojisinin tüm tahrik fonksiyonlarını içerir. Sürücü ișlevleri için grafik editörlere ek olarak üst seviye kontrolörün tüm ișlevleri, MOVI-C®CONTROLLER’deki programlama dili ( IEC61131) kullanılarak kolaylıkla ve esnek bir biçimde gerçekleștirilebilir. Otomasyonu desteklemek için; EtherCAT® cihazları, merkezi ya da bölgesel MOVI-C® uygulama inverterlerine ve tahriklerine entegre edilebilir.

4) EtherCAT® motion slave

Karakteristik uygulama: Çok eksenli seri makineler, üst düzey PLC’de kinematik hesaplamalar(EtherCAT® motion slave)

Inverterleri kontrol etmek için, CiA402 profili üst düzey kontrolörde hesaplanan çok özel hareket fonksiyonlarına sahip tesislerde kendini ispatlamıștır. CiA402 üzerinden kontrol için; MOVIDRIVE® modular uygulama inverterleri, MOVIDRIVE® system ve MOVIGEAR® perfomance mekatronik tahrik ünitesi ile MOVIMOT® flexible merkezi olmayan inverter EtherCAT® arayüzünü kullanarak doğrudan kontrolör ile haberleșebilir. Bu sayede üst düzey kontrolör ile hızlı ve kolay bir şekilde haberleșebilir ve büyük veri dönüștürme ișleri ortadan kaldırılmıș olur. Çok yönlü güvenlik fonksiyonları, doğrudan güvenlik kontrol sistemindeki FSoE üzerinden tetiklenir.

Tüm topolojilerde üst seviye kontrolör, uygulama inverterinde MOVIGEAR® perfomance ile MOVIMOT® flexible' daki MOVISAFE® CS..A güvenlik kartında yürütülen güvenlik ișlevlerini etkinleștirmek için güvenli iletișim kullanır.

İLETİŞİM
SEW Resmi

MOVI C® otomasyonun geleceği

MOVISUITE®, MOVI-C® CONTROLLER, MOVIDRIVE® sürücüler ve tahrik teknolojimiz ile ilgili sorularınızı memnuniyetle cevaplıyoruz.

Bizimle irtibata geçin.
Ürün Eğitiminden Daha Fazlası

DriveAcademy® teknik eğitim programları ile hareket mühendisliğindeki uzmanlığını ve deneyimlerini sizlere aktarıyor.

Son ziyaret edilen